Chatear

Verklaring van overeenstemming 2257

In overeenstemming met 18 U.S.C. Section 2257 (Child Protection and Obscenity Enforcement Act of 1988) en andere internationale wetten, hebben alle modellen die op de site geregistreerd staan of anderszins gebruik maken van de diensten van de site de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Random Chat stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle geregistreerde modellen of personen die het Random Chat-platform gebruiken de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en volwassen zijn.

Disclaimer, inhoud van derden

Random Chat produceert NIET het op de site gepubliceerde materiaal, huurt NIET in, sluit GEEN contracten, beheert NIET, organiseert GEEN erotische of pornografische projecten met modellen, neemt NIET op enigerlei wijze deel aan en organiseert GEEN evenementen met modellen, die op de site geregistreerd staan.

Iedereen die zich als gebruiker op Random Chat heeft geregistreerd, kan zelfstandig en ZONDER tussenkomst van de vertegenwoordigers van de site-administratie foto's en video's maken en posten of communiceren via het platform Random Chat.

Vertegenwoordigers van de administratie van de site controleren uitsluitend het geplaatste materiaal om ervoor te zorgen dat dit materiaal voldoet aan de beginselen van fatsoen en geaccepteerde fatsoensnormen.

Random Chat keurt het maken en plaatsen van duidelijk obsceen materiaal NIET goed en ondersteunt het NIET. Bovendien behouden de vertegenwoordigers van de administratie zich het recht voor om materiaal te verwijderen dat naar hun mening duidelijk obsceen, onfatsoenlijk of lasterlijk is.

Inhoud van de administratie of vertegenwoordigers van de administratie van de site

De inhoud van de administratie of de vertegenwoordigers van de site is in geen geval erotisch of pornografisch, zodat deze inhoud niet valt onder de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Section 2257.

Opslag van documenten

Alle documenten die de leeftijd van de modellen bevestigen, alsook andere documenten, afbeeldingen en dossiers worden bewaard op het adres dat in onze voorwaarden is vermeld. Alle documenten, afbeeldingen en verslagen voldoen aan 18 U.S.C. Section 2257 en bevestigen dat de activiteiten van Random Chat legaal zijn en voldoen aan de eisen en bepalingen van de wet.