Chatear

Voorwaarden

Inleiding

Dit document, dat ook kan worden aangeduid als "Servicevoorwaarden", "Voorwaarden", "Gebruikersovereenkomst" of "Overeenkomst", is een juridisch bindende overeenkomst tussen individuen, bedrijven en organisaties (Gebruikers) en Eastwood Media B.V., gevestigd aan de Zinkstraat 24, 4823AD, Breda, Nederland, die hierna ook kan worden aangeduid als "RandomChat", "Bedrijf", "Website" of "Website".

De termen "wij", "ons", "ons" en "onze" kunnen ook worden gebruikt om te allen tijde naar RandomChat te verwijzen, terwijl de termen "u", "uw", "gebruiker" en "bezoeker", kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar alle gebruikers van de website. De termen "inhoud" en "content" worden gebruikt om te verwijzen naar al het materiaal dat beschikbaar is via de website.

Voor toegang tot en gebruik van alle Content en diensten van de Website bevestigt u dat u ten minste 18 (achttien) jaar oud bent (of de wettelijke leeftijd in uw staat, land of plaats als u ouder bent dan 18).

Door onze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Regels. U bevestigt ook dat u akkoord gaat met ons Privacybeleid en Restitutiebeleid.

Toegang en gebruik van de website

Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Website, strikt in overeenstemming met deze Overeenkomst. Uw rechten onder deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar of toewijsbaar en een dergelijke overdracht is nietig of vernietigbaar indien van toepassing.

Deze Overeenkomst creëert op geen enkele wijze een agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer relatie tussen u en ons.

Wij behouden ons het recht voor om de werking van onze website (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) te onderbreken (bijvoorbeeld om onderhoudswerkzaamheden aan onze website uit te voeren). Wij behouden ons ook het recht voor onze website te wijzigen:

 • Om technische redenen, zoals problemen met onze servers, hardware- of softwarestoringen, hackeraanvallen, enz.
 • Om upgrades van onze hardware of software uit te voeren ten behoeve van onze website en/of de gebruikerservaring.
 • In ieder geval om legitieme redenen, zoals bezwaren in verband met privacy of legitieme bezwaren in verband met de inhoud of het onderhoud van onze website.
 • Als wij besluiten dat onze website niet langer een commerciële reden heeft om te blijven functioneren.
 • Als er veranderingen zijn in de diensten die wij leveren.

Wij sluiten niet specifiek uit dat onze website (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) niet beschikbaar is wegens technische of onderhoudsproblemen. Onze website is niet immuun voor virussen, hackeraanvallen, hardware- en softwarestoringen en andere onverwachte problemen waarover wij geen controle hebben.

Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen of schade, met inbegrip van schade aan eigendommen, die gebruikers van onze diensten om technische redenen ondervinden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen of schade die gebruikers van onze diensten ondervinden als gevolg van een storing van het internet of gegevens.

Wij verbinden ons ertoe alle mogelijke maatregelen te nemen om de goede werking van onze Diensten te hervatten in geval van een technisch of onderhoudsprobleem.

Alle problemen en/of kosten in verband met internetverbindingen en/of mobiele dataverbindingsdiensten zijn voor rekening van de individuele Gebruiker. Wij adviseren alle Gebruikers om de kosten van een internet- of dataverbinding na te gaan alvorens onze Website te gebruiken.

Inhoud van de gebruiker

Gebruikers kunnen tekst, audio (mondelinge verklaringen) en video-informatie aan andere gebruikers doorgeven. Door Gebruikersinhoud beschikbaar te stellen via de Website, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht tot sublicentie, om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren, in licentie te geven, te verkopen, over te dragen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, uit te zenden, te streamen, uit te zenden en anderszins te exploiteren op, via of door middel van de Website en websites van derden. Dit omvat het gebruik van dergelijke Inhoud voor commerciële doeleinden.

Wij eisen geen eigendomsrechten op dergelijke Gebruikersinhoud en niets in deze Overeenkomst wordt geacht de rechten te beperken die u hebt om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren. Het auteursrecht op alle Inhoud blijft bij de Gebruiker die het heeft verstrekt.

U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat u de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt of dat u over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijgaven beschikt die nodig zijn om ons de rechten op dergelijke Gebruikersinhoud te verlenen, zoals bedoeld in de voorwaarden van deze Overeenkomst.

U verklaart en garandeert dat noch de Gebruikersinhoud, noch uw verspreiding of verzending van de Gebruikersinhoud, noch ons gebruik van de Gebruikersinhoud (of een deel daarvan) op, via of door middel van de Website of websites van derden, inbreuk maakt op octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten op publiciteit of privacy, of resulteert in de schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

Het auteursrecht op alle andere inhoud, inclusief afbeeldingen, gebruikersinterfaceontwerp, enz. die op onze website wordt aangetroffen, behoort ons toe.

U gaat ermee akkoord geen Inhoud te verstrekken die in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Regels, de rechten van andere Gebruikers, of die als obsceen of beledigend voor anderen kan worden beschouwd.

U gaat ermee akkoord geen Inhoud te verzenden die in strijd is met, of aanzet tot gedrag dat in strijd is met, enige toepasselijke wet- of regelgeving of die aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid.

U stemt ermee in geen commerciële diensten te promoten, te adverteren of aan te bieden wanneer u onze Website gebruikt. U stemt ermee in de Website of de Inhoud niet te gebruiken voor commerciële doeleinden of ten behoeve van derden of op enige wijze die niet is toegestaan volgens deze Overeenkomst.

Kwaadaardige gebruikersactiviteiten

U gaat ermee akkoord geen van de volgende dingen te doen

Pogingen om de kwetsbaarheid van onze systemen of netwerken te peilen, te scannen of te testen of veiligheids- of authenticatiemaatregelen te doorbreken;

 • technologische maatregelen die door ons of een van onze leveranciers of een andere derde partij (inclusief een andere Gebruiker) zijn geïmplementeerd om de Website of de Inhoud te beschermen, te omzeilen, te verwijderen, uit te schakelen, te ontsleutelen of anderszins te omzeilen;
 • Pogingen de Website of de Inhoud te benaderen of te doorzoeken of Inhoud van de Website te downloaden met behulp van een motor, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (waaronder spiders, robots, crawlers, data mining tools en dergelijke) anders dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden;
 • Geen TCP/IP packet header of enig deel van de header informatie in een e-mail levering vervalsen, of anderszins de website of de inhoud gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bron identificatie informatie te verzenden;
 • Pogingen tot ontcijfering, decompilatie, demontage of reverse engineering van de software die wordt gebruikt voor de Website of de Inhoud;
 • Het hinderen of proberen te hinderen van de toegang, de host of het netwerk van een Gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming of mail-bombing van de Website;
 • Ontwikkel een applicatie of website van een concurrent;
 • Het aanmoedigen of toestaan dat een ander persoon een van de bovenstaande dingen doet.

Betaalde producten of diensten

Wij kunnen onze Gebruikers op onze Website bepaalde betaalde producten of diensten aanbieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, digitale goederen en diensten en abonnementen.

Als u iets van ons koopt, verklaart en garandeert u ook dat

U hebt de beschrijving van het product of de dienst gelezen en begrijpt duidelijk de aard ervan;

 • Alle betalingsinformatie die u verstrekt is juist en volledig;
 • Uw bank of creditcardmaatschappij zal verantwoordelijk zijn voor eventuele kosten;
 • U betaalt de door u gemaakte kosten tegen de gepubliceerde prijzen, inclusief toepasselijke belastingen;
 • Als uw oorspronkelijke betalingsmethode wordt geweigerd, blijft u de gemaakte kosten betalen, inclusief eventuele toeslagen die wij moeten betalen als gevolg van de geweigerde betaling.
 • Betaalde diensten kunnen niet aan derden worden overgedragen.
 • Als u het niet eens bent met het bedrag dat op uw creditcard in rekening is gebracht voor het gebruik van de website, neem dan contact met ons op voordat u contact opneemt met de uitgever van uw creditcard om een terugbetaling aan te vragen (Chargeback). Uw claim zal worden onderzocht en indien wij van mening zijn dat deze gerechtvaardigd is, zal het betwiste bedrag op uw kaart worden teruggestort. De terugbetaling in het kader van het goedgekeurde verzoek kan tot 20 werkdagen duren. Als wij uw claim afwijzen, kunt u contact opnemen met de uitgever van de bankkaart.

Wij kunnen op onze website aanvullende betalingsfuncties aanbieden, zoals de mogelijkheid om een blokkering te verwijderen voordat de blokkeringstermijn afloopt. Deze betaalfuncties kunnen worden gekocht via een aantal betaalmethoden die op onze website worden aangeboden.

Alle betalingen voor betaalde diensten op onze Website zijn onderworpen (of niet) aan terugbetaling in overeenstemming met ons Terugbetalingsbeleid.

De betalingsvoorwaarden van de communicatie en de voorwaarden voor terugbetaling van de rekening kunnen te allen tijde door de Website worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers. In het geval dat deze wijzigingen de voorwaarden van de Overeenkomst aanzienlijk wijzigen, heeft U het recht om het gebruik van de Website stop te zetten.

Als u vindt dat de aard van het product of de dienst niet duidelijk genoeg voor u is, koop het dan niet en aarzel niet om contact met ons op te nemen voordat u koopt.

Externe URL's

Wij behouden ons het recht voor om links naar externe websites, internetbronnen en producten van derden op onze website te plaatsen.

Wij proberen alleen links aan te bieden naar gerespecteerde bronnen van derden; wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden, de veiligheid van de privacy van uw persoonlijke informatie op dergelijke sites of acties die u op externe websites onderneemt. U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor en alle risico's aanvaardt die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van externe websites of bronnen, of voor de inhoud, producten of diensten die op dergelijke websites of bronnen beschikbaar zijn.

Schakels en inlegwerk

U mag links naar onze website verstrekken en deze opnemen in uw websites, toepassingen of andere internetbronnen op voorwaarde dat u

 • Verwijder of verduister geen enkel deel van onze website door framing of anderszins;
 • Uw toepassing, internetbron of website houdt zich niet bezig met illegale of pornografische activiteiten;

Stoppen met het verstrekken van links naar onze website, evenals het insluiten van onze website, onmiddellijk nadat wij u daarom verzoeken.

Annulering van de toegang

Elke Gebruiker die onze Regels schendt bij het gebruik van onze Website, de voorwaarden van deze Overeenkomst, of die Inhoud levert of verspreidt zoals uiteengezet op p.3 van deze Overeenkomst, kan zijn toegang tot onze Website beperkt zien zonder kennisgeving of verplichting (financieel of anderszins), inclusief het recht voor ons om alle software, technische, juridische of andere middelen te gebruiken om naleving van deze voorwaarden te verzekeren (inclusief, zonder beperking, het blokkeren van bepaalde IP-adressen).

Wij proberen alle gebruikers op de hoogte te brengen van dergelijke beperkingen, maar zijn daartoe niet verplicht.

In het geval van tijdelijke toegangsbeperkingen wordt de periode van beperking door ons vastgesteld en kan deze van tijd tot tijd worden gewijzigd. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of andere Gebruikers voor wijzigingen in de verbodsperioden voor een schending.

Alle bepalingen met betrekking tot of in verband met beperking van aansprakelijkheid, afwijzing van aansprakelijkheid en schadeloosstelling blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst of beëindiging van uw gebruik van onze Website.

Misbruiken en klachten

Eventuele gevallen van misbruik, schending van de Regels en/of ongepast gebruik van uw auteursrechten door andere Gebruikers kunnen worden gemeld via de e-mailadressen, contactformulieren en andere contactmethoden op onze Website.

Gebruikers die een geschil met andere gebruikers van onze website proberen op te lossen door onze regels, de voorwaarden van deze overeenkomst of het privacybeleid te schenden, en/of door illegale acties te ondernemen, zoals ongepaste opmerkingen aan het adres van andere gebruikers, kan hun toegang tot onze website tijdelijk of permanent worden beperkt, overeenkomstig pagina 6 van deze overeenkomst.

Beperking van de aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van onze Gebruikers terwijl zij zich op onze Website bevinden of voor de Inhoud die zij verstrekken.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van onze Website, met inbegrip van aansprakelijkheid als gevolg van vonnissen, boetes, claims, schade, aansprakelijkheden, uitgaven van welke aard en soort dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, incidentele, gevolg-, boetes en/of verliezen veroorzaakt door nalatigheid, onderbreking van de dienstverlening, verlies van gegevens, schade aan hardware als gevolg van virusaanvallen, verlies van inkomsten, verlies van kansen, verlies van kantoortijd, contractbreuk, claims van derden, of enig ander verlies dat kan zijn voorzien als gevolg van of tijdens het gebruik van onze Website. Deze beperking van aansprakelijkheid dekt, maar is niet beperkt tot, de overdracht van software of virussen die uw hardware kunnen beschadigen, mechanische of elektrische hardware of communicatielijnen kunnen doen haperen, andere verbindingsproblemen (zoals het onvermogen om toegang te krijgen tot het internet), ongeoorloofde toegang, diefstal, letsel, materiële schade, bedieningsfouten, stakingen of overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor inkomstenderving, winstderving of verlies van contracten, zakelijk verlies, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van kantoortijd en elk ander verlies of schade van welke aard dan ook.

U stemt ermee in RandomChat en haar werknemers te beschermen tegen alle vorderingen van derden, verliezen en kosten die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van uw persoonlijke handelingen tijdens het gebruik van onze website of als gevolg van door u geleverde Inhoud.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, onze regels, ons privacybeleid, ons terugbetalingsbeleid en deze overeenkomst te wijzigen.

De meest recente en actuele exemplaren van bovengenoemde documenten staan op onze website.

Elke wijziging wordt actief en geldig zodra de gewijzigde tekst is bijgewerkt op de desbetreffende pagina van onze website.

In sommige gevallen stellen wij gebruikers op de hoogte van wijzigingen in documenten; het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de desbetreffende pagina's te controleren op updates.

Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u het gebruik van onze website met onmiddellijke ingang te staken. Als u onze website blijft gebruiken na de inwerkingtreding van eventuele wijzigingen, betekent dit dat u alle wijzigingen en gewijzigde voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt.

Andere kwesties

Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomst zonder rekening te houden met conflicten van recht. In geval van een juridisch geschil zal het geschil worden beslecht voor een Nederlandse rechter.

Elke claim die door U wordt ingediend in verband met de Applicatie moet worden ingediend binnen één jaar nadat de reden voor de claim is ontstaan. Na het verstrijken van deze termijn is dit recht voorgoed vervallen en wordt het indienen van deze vordering als verboden beschouwd.

U stemt er hierbij mee in dat wij in geval van schending van de overeenkomst door u onherstelbare verliezen lijden. In dat geval hebben wij (zonder enig bewijs van schade) recht op rechtsbescherming. Het bieden van wettelijke bescherming aan ons door de wet beperkt ons echter niet in het verkrijgen van andere rechtsmiddelen die ons krachtens het toepasselijke recht ter beschikking staan.

In het geval van een geschil tussen de Website en de Gebruiker, behoudt de Website zich tevens het recht voor om als bewijs te gebruiken dat u daadwerkelijk gebruik maakte van de Applicatie (in sommige gevallen - als bewijs dat u de werkelijke eigenaar van de account bent) en de relevante autoriteit de volgende informatie te verstrekken: uw Avatar; schermafbeeldingen die door het systeem zijn genomen toen u naar partners zocht; uw IP-adres; uw land, regio en stad; type browser en besturingssysteem dat u gebruikte.

Dit document is opgesteld in verschillende talen. In geval van twijfel, onenigheid over de inhoud of verschil van interpretatie prevaleert de Engelse tekst.

De namen van de clausules en subclausules van de Overeenkomst worden niet beschouwd als het wezenlijke deel van de clausules en subclausules en worden slechts ter informatie gegeven.

Berichten over schendingen van de Overeenkomst door Gebruikers moeten naar het volgende adres worden gestuurd: [email protected] voor een onmiddellijke reactie. Andere berichten betreffende de Overeenkomst of de werking van de Applicatie dienen naar het volgende adres te worden gestuurd: [email protected]